معنی و ترجمه کلمه master at arms به فارسی master at arms یعنی چه

master at arms


درجه دار انتظامات ناو
علوم نظامى : درجه دار ارشد ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها