معنی و ترجمه کلمه master compass به فارسی master compass یعنی چه

master compass


قطبنماى الکتريکى اصلى
علوم دريايى : قطبنماى اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها