معنی و ترجمه کلمه master station به فارسی master station یعنی چه

master station


ايستگاه اصلى ،شاه ايستگاه
علوم نظامى : پست اصلى مخابرات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها