معنی و ترجمه کلمه masterless به فارسی masterless یعنی چه

masterless


بى استادى ،بى ارباب ،بى اموزگار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها