معنی و ترجمه کلمه mastic tree به فارسی mastic tree یعنی چه

mastic tree


( )mastic shrub(گ.ش ).درخت بنه ،درخت چاتلنغوش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها