معنی و ترجمه کلمه mastitis به فارسی mastitis یعنی چه

mastitis


(طب )ورم پستان ،اماس غده هاى پستان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها