معنی و ترجمه کلمه mastodynia به فارسی mastodynia یعنی چه

mastodynia


پستان درد،پستان مانند،پستانى ،حلمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها