معنی و ترجمه کلمه mastoid به فارسی mastoid یعنی چه

mastoid


پستانى ،پستان مانند،حلمى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها