معنی و ترجمه کلمه matador به فارسی matador یعنی چه

matador


گاوباز اصلى ،ماتادور،گاوباز اسپانيولى
ورزش : ماتادور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها