معنی و ترجمه کلمه matched groups به فارسی matched groups یعنی چه

matched groups


گروههاى همتا
روانشناسى : گروههاى جور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها