معنی و ترجمه کلمه matched pairs به فارسی matched pairs یعنی چه

matched pairs


زوجهاى همتا
روانشناسى : زوجهاى جور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها