معنی و ترجمه کلمه matched samples به فارسی matched samples یعنی چه

matched samples


نمونه هاى همتا
روانشناسى : نمونه هاى جور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها