معنی و ترجمه کلمه material damage به فارسی material damage یعنی چه

material damage


بازرگانى : خسارت مادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها