معنی و ترجمه کلمه material dispersion به فارسی material dispersion یعنی چه

material dispersion


کامپيوتر : پراکنده شدن پالس نورانى در داخل يک فيبر نورى در نتيجه طول موجهاى مختلف ساطع شده از يک منبع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها