معنی و ترجمه کلمه material handling crane به فارسی material handling crane یعنی چه

material handling crane


علوم مهندسى : جراثقال انتقال بار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها