معنی و ترجمه کلمه material requirements planning به فارسی material requirements planning یعنی چه

material requirements planning


کامپيوتر : برنامه ريزى نيازمنديهاى کالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها