معنی و ترجمه کلمه material requirements planning به فارسی material requirements planning یعنی چه

material requirements planning


کامپيوتر : برنامه ريزى نيازمنديهاى کالا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها