معنی و ترجمه کلمه materialism به فارسی materialism یعنی چه

materialism


مکتب ماديت ،ماده گرايى( ماترياليسم)،ماده گرائى ،ماديت ،ماده گرايى ،ماده پرستى
قانون ـ فقه : فلسفه اصالت ماده اعتقاد به اينکه انچه وجود دارد ماده است
روانشناسى : ماده گرايى
بازرگانى : اصالت ماده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها