معنی و ترجمه کلمه matriculate به فارسی matriculate یعنی چه

matriculate


در دفتر دانشگاه يا دانشکده نام نويسى کردن ،نام نويسى کردن ،در دانشکده يادانشگاه پذيرفته شدن ،قبول کردن ،پذيرفتن
علوم مهندسى : در دانشکده يا دانشگاه پذيرفته شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها