معنی و ترجمه کلمه matrix printer به فارسی matrix printer یعنی چه

matrix printer


چاپگر ماتريسى
کامپيوتر : چاپگر ماتريسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها