معنی و ترجمه کلمه matrix به فارسی matrix یعنی چه

matrix


قالب ،زمينه ،شبکه ،زهدان ،رحم ،بچه دان ،موطن ،جاى پيدايش ،ماتريس
علوم مهندسى : ملاط
کامپيوتر : ماتريس
الکترونيک : ماتريس
معمارى : ماتريس
روانشناسى : جدول اعداد
بازرگانى : ماتريس
علوم ه وايى : ماترس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها