معنی و ترجمه کلمه maturate به فارسی maturate یعنی چه

maturate


رسيدن ،بالغ شدن ،سرباز کردن( دمل)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها