معنی و ترجمه کلمه maturely به فارسی maturely یعنی چه

maturely


بطور کامل يا بالغ

گسترش
کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها