معنی و ترجمه کلمه matutinal به فارسی matutinal یعنی چه

matutinal


بامدادى ،سحرى ،زرد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها