معنی و ترجمه کلمه mawkishly به فارسی mawkishly یعنی چه

mawkishly


بطور بى مزه يا کسل کننده

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها