معنی و ترجمه کلمه maximization به فارسی maximization یعنی چه

maximization


بيشينه سازى
علوم مهندسى : بحداکثر رساندن
روانشناسى : بيشينه کردن
بازرگانى : به حداکثر رسانيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها