معنی و ترجمه کلمه maximum deflection به فارسی maximum deflection یعنی چه

maximum deflection


علوم مهندسى : انحراف حداکثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها