معنی و ترجمه کلمه maximum direction finding به فارسی maximum direction finding یعنی چه

maximum direction finding


علوم مهندسى : جهت يابى حداکثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها