معنی و ترجمه کلمه maximum forward r.m.s. on state current به فارسی maximum forward r.m.s. on state current یعنی چه

maximum forward r.m.s. on state current


علوم مهندسى : جريان رفت موثر حداکثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها