معنی و ترجمه کلمه maximum frequency به فارسی maximum frequency یعنی چه

maximum frequency


علوم مهندسى : فرکانس حداکثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها