معنی و ترجمه کلمه maximum junction-to-case thermal impedan به فارسی maximum junction-to-case thermal impedan یعنی چه

maximum junction-to-case thermal impedan


علوم مهندسى : مقاومت حرارتى حداکثر بين محلهاى تماس و بدنه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها