معنی و ترجمه کلمه maximum landing weight به فارسی maximum landing weight یعنی چه

maximum landing weight


علوم هوايى : حداکثر وزن فرود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها