معنی و ترجمه کلمه maximum permissible temperature rise به فارسی maximum permissible temperature rise یعنی چه

maximum permissible temperature rise


علوم مهندسى : حداکثر مقدار افزايش درجه حرارت مجاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها