معنی و ترجمه کلمه maximum power point current به فارسی maximum power point current یعنی چه

maximum power point current


علوم مهندسى : جريان در نقطه توان حداکثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها