معنی و ترجمه کلمه maximum probility detection به فارسی maximum probility detection یعنی چه

maximum probility detection


علوم مهندسى : تعيين احتمال حداکثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها