معنی و ترجمه کلمه maximum prr ermissible به فارسی maximum prr ermissible یعنی چه

maximum prr ermissible


علوم مهندسى : مجاز حداکثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها