معنی و ترجمه کلمه maximum scattering angle به فارسی maximum scattering angle یعنی چه

maximum scattering angle


علوم مهندسى : زاويه پراکندگى حداکثر

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها