معنی و ترجمه کلمه maximum scattering angle به فارسی maximum scattering angle یعنی چه

maximum scattering angle


علوم مهندسى : زاويه پراکندگى حداکثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها