معنی و ترجمه کلمه maximum speed به فارسی maximum speed یعنی چه

maximum speed


علوم مهندسى : حداکثر سرعت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها