معنی و ترجمه کلمه maximum thermometer به فارسی maximum thermometer یعنی چه

maximum thermometer


علوم مهندسى : گرماسنج حداکثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها