معنی و ترجمه کلمه maximum به فارسی maximum یعنی چه

maximum


ماکزيمم ،بيشترين ،بيشين ،بزرگترين وبالاترين رقم ،منتهى درجه ،بزرگترين ،بالاترين ،ماکسيمم ،بيشينه ،حداکثر
علوم مهندسى : بالاترين مقدار ماکسيمم
معمارى : حداکثر
شيمى : بيشينه
روانشناسى : بيشينه
بازرگانى : حداکثر
ورزش : بيشينه
علوم هوايى : بيشينه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها