معنی و ترجمه کلمه maxwell field به فارسی maxwell field یعنی چه

maxwell field


ميدان ماکسولى
علوم مهندسى : ميدان ماکسول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها