معنی و ترجمه کلمه maxwell velocity distribution به فارسی maxwell velocity distribution یعنی چه

maxwell velocity distribution


علوم مهندسى : تقسيم سرعت ماکسول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها