معنی و ترجمه کلمه may day به فارسی may day یعنی چه

may day


روز اول ماه مه ،روز کارگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها