معنی و ترجمه کلمه may day به فارسی may day یعنی چه

may day


روز اول ماه مه ،روز کارگر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها