معنی و ترجمه کلمه meagre به فارسی meagre یعنی چه

meagre


بى قوت ، )meager(لاغر،نزار،بى برکت ،بى چربى ،نحيف ،ناچيز
معمارى : ناقص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها