معنی و ترجمه کلمه meal-time به فارسی meal-time یعنی چه

meal-time


وقت خوراک( خوردن)


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها