معنی و ترجمه کلمه mean deviation به فارسی mean deviation یعنی چه

mean deviation


انحراف متوسط( در مقادير رياضى وامارى)
شيمى : انحراف ميانگين
روانشناسى : انحراف متوسط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها