معنی و ترجمه کلمه mean به فارسی mean یعنی چه

mean


جزيى ،ناچيز،معمولى ،بى اهميت حد وسط،معدل معنى دادن ،معنى داشتن ،معدل ،خسيس ،وسطى ،واقع دروسط،حد وسط،متوسط،ميانه روى ،اعتدال ،منابع درامد،عايدى ،پست فطرت ،بدجنس ،اب زيرکاه ،قصد داشتن ،مقصود داشتن ،هدف داشتن ،معنى ومفهوم خاصى داشتن ،معنى دادن ،ميانگين
علوم مهندسى : در نظر گرفتن
معمارى : متوسط
شيمى : متوسط
روانشناسى : ميانگين
بازرگانى : معدل ،متوسط
ورزش : مقدار ميانگين
علوم نظامى : جزيى ناچيز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها