معنی و ترجمه کلمه meander به فارسی meander یعنی چه

meander


رودپيچ ،مئاندر،دور،گردش ،راه پر پيچ وخم ،پيچ وخم داشتن ،مسير پيچيده اى را طى کردن ،چماب
علوم مهندسى : پيچ و خم
عمران : قسمت پيچ و خم دار رودخانه
معمارى : پيچ و خم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها