معنی و ترجمه کلمه measuring arrangement به فارسی measuring arrangement یعنی چه

measuring arrangement


علوم مهندسى : نطم و ترتيب اندازه گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها