معنی و ترجمه کلمه measuring cable به فارسی measuring cable یعنی چه

measuring cable


علوم مهندسى : کابل سنجش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها