معنی و ترجمه کلمه measuring current به فارسی measuring current یعنی چه

measuring current


علوم مهندسى : جريان سنجش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها